Onze Katten / Our cats


Punk (Kater) - Selkirk Rex

Punk is ons 1ste Selkirk Rex katertje, hij is geboren op 08-03-2018.

Het was de bedoeling dat hij samen met Pip voor mooie nestjes zou gaan, helaas is Pip te vroeg overleden.

Daarom zijn Pluis & Punk nu samen om mooie nestjes te krijgen.

 

10-02-2019 Kampioen - open klasse (cac)

08-09-2019 Internationaal Kampioen

10-11-2019 Groot Internationaal Kampioen

15-03-2020 Wereld Kampioen

 

- W.Ch. Casa Dei Riccioli Gio Punk

Punk (Tomcat) - Selkirk Rex

Punk is our 1st Selkirk Rex tomcat, date of birth 08-03-2018.

He was mend to be together with Pip to get beautiful kittens, sadly Pip passed away to early. Thats why Pluis & Punk will now go together for beautiful litters.

 

10-02-2019 Champion - open classe (cac)

08-09-2019 International Champion

10-11-2019 Great International Champion

15-03-2020 World Champion

 

- W.Ch. Casa Dei Riccioli Gio Punk


Punk - 2018Pluis (Poes) - Selkirk Rex

Pluis is een Selkirk Rex blue poesje, ze is geboren op 28-04-2018 in Letland.

Ondanks haar lieve naam, heeft ze bij ons thuis de bijnaam Tank gekregen, haar grootte vergeleken met de andere van haar leeftijd maken pluis nu al tot een imposante poes.

Indien alles goed gaat in de toekomst zal ze samen met Punk voor de kleintjes gaan zorgen.

 

4 Januari 2022 heeft Pluis haar 4de nestje gekregen, na deze bevalling hebben we besloten haar te steriliseren omdat de kittens via keizersnede zijn geboren. De kans om bij het volgende nestje weer een keizersnede te moeten toepassen is te groot en riskant voor haar gezondheid.

 

31-03-2019 Kampioene - open klasse (cac)

27-10-2019 Internationaal Kampioene

16-02-2020 Groot Internationaal Kampioene

 

- Gr.Int.Ch. Anturija of Juras Perle

Pluis (Puss) - Selkirk Rex

Pluis is our Selkirk Rex blue puss, date of birth 28-04-2018 in Latvia.

Despite her real name, she did get the nickname tank,

this because with her big size at young age and little cranky look, but she is really asking for attention and loves to cuddle.If all goes well in the future, she will take care of the little ones together with punk.

 

The 4th of January 2022 Pluis received her 4th litter and we did decided to sterilize her because the kittens where born by cesarean section. The change she would need a new cesarean section in the future with a new litter was to big and we don't want to risk any health or life problems for her.

 

31-03-2019 Champion - open classe (cac)

27-10-2019 International Champion

16-02-2020 Great International Champion

 

- Gr.Int.Ch. Anturija of Juras Perle


Pluis - 2018Ezra (Poes) - Selkirk Rex

Ezra onze Selkirk Rex poes is sinds Januari 2020 bij ons komen wonen, ze is geboren op 16-10-2019.

Deze kleine opdonder is speels en de hele dag bezig, ze komt graag naar je toe voor aandacht.

Ook Esra gaat mee naar kattenshows.

 

- Ezra Eska Global Missing

Ezra (Puss) - Selkirk Rex

Ezra our Selkirk Rex cat has come to live with us since January 2020, she was born on 16-10-2019.

Playful and busy all day long, this little one really like to come close to you for attention.

Ezra also will be going to cat shows.

 

- Ezra Eska Global Missing


Ezra - 2020Kiki (Poes) - Selkirk Rex

Kiki onze Selkirk Rex poes is bij ons geboren en kitten van Pluis & Punk, ze is geboren op 03-04-2020.

Zij is onze nieuwste aanwinst samen met Kaatje, samen zijn ze heel aanhankelijk en komen ze vaak op schoot liggen, en wanneer ze niet slapen hangen ze rond bij waar er veel te eten is.

 

- Kiki van Amazing Scotts and Curls

Kiki (Puss) - Selkirk Rex

Kiki our Selkirk puss was born with us in a litter from Pluis & Punk, she is born on 03-04-2020.

She is one of our newest addition together with Kaatje, together they are very affectionate and she really likes to be close to us on the couch hanging/sleeping.

 

 

- Ezra Eska Global Missing


Kiki - 2020Gaya (Poes) - Selkirk Rex

Gaya is onze Selkirk Rex poes en ze is geboren op ??-??-2020.

 

 

- Gaya

Gaya (Puss) - Selkirk Rex

Gaya is onze Selkirk Rex poes en ze is geboren op ??-??-2020.

 

 

- Gaya


Gaya - 2020Kaatje (Poes) - Brits Langhaar

Kaatje onze Brits Langhaar poes is bij ons geboren en kitten van Belle & dekkater Iggy, ze is geboren op 20-04-2020.

Zij is onze nieuwste aanwinst samen met Kiki, net zoals Kiki komt Kaatje ook vaak knuffelen en op schoot en wanneer ze niet slapen hangen ze rond bij waar er veel te eten is of zijn ze met elkaar aan het stoeien.

 

- Kaatje van Amazing Scotts and Curls

Kaatje (Puss) - British Longhair

Kaatje our British Longhair puss was born in a litter from Belle & Iggy, she was born on 20-04-2020.

 

She is our newest addition together with Kiki, just like Kiki she often comes to cuddle and sleep close next to us on the couch. When not a sleep she is a lot playing with Kiki & Ezra.

 

- Kaatje van Amazing Scotts and Curls


Kaatje - 2020Uitleg Kampioenstitels / Explanation Championtitles:

Kampioen

(Ch.)

 

Champion

(Ch.)

 

Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat driemaal een CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat) behaald heeft, gekeurd door drie verschillende keurmeesters op drie verschillende shows.

A cat can be registrated as Champion (Ch.) if this cat has obtained a CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat) three times, judged by three different judges at three different shows.

 


Internationaal Kampioen

(Int.Ch.)

 

 

International Champion

(Int.Ch.)

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat driemaal CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in twee verschillende landen of viermaal een CACIB behaald heeft in hetzelfde land, door tenminste twee verschillende keurmeesters.

A cat can be registered as an International Champion (Int.Ch.) if this cat has obtained three CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) in two different countries or has obtained four CACIB in the same country, by at least two different judges.

 


Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.)

 

 

Great International Champion (Gr.Int.Ch.)

 

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat driemaal een CAGCI (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in twee verschillende landen of vier maal een CAGCI in hetzelfde land, gekeurd door drie verschillende keurmeesters.

A cat can be registered as a Grand International Champion (Gr.Int.Ch.) if this cat has obtained three times a CAGCI (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International) in two different countries or four times a CAGCI in the same country. by three different judges.

 

 

 


Europees Kampioen

(Eur.Ch.)

 

 

European Champion (Eur.Ch.)

Een kat kan als Europees Kampioen (Eur.Ch.) worden geregistreerd indien deze kat driemaal een CACE (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of viermaal een CACE in twee verschillende landen of vijfmaal een CACE in hetzelfde land, door drie verschillende keurmeesters.

A cat can be registered as a European Champion (Eur.Ch.) if this cat has obtained three CACE (Certificat d'Aptitude au Championnat Européen) in three different countries or four CACE in two different countries or five CACE in the same country by three different judges.

 


Groot Europees Kampioen

(Gr.Eur.Ch.)

 

 

 

Great European Champion (Gr.Eur.Ch.)

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat viermaal een CAGCE (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in vier verschillende landen of vijfmaal een CAGCE in drie verschillende landen of zesmaal een CAGCE in twee verschillende landen of zevenmaal een CAGCE in hetzelfde land, gekeurd door vier verschillende keurmeesters.

A cat can be registered as a Grand European Champion (Gr.Eur.Ch.) if this cat has obtained a CAGCE (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat Européen) four times in four different countries or a CAGCE five times in three different countries or six times a CAGCE in two different countries or seven CAGCE in the same country, judged by four different judges.

 

 


Wereld Kampioen

(W.Ch.)

 

 

 

 

 

World Champion (W.Ch.)

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. viermaal een CACM (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald  bij vier verschillende keurmeesters in drie verschillende landen of vijfmaal een CACM in twee verschillende landen, of zesmaal een CACM in hetzelfde land, door vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa. Of zesmaal een CACM in tenminste drie verschillende landen gekeurd door zes verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten.

A cat can be registered as a World Champion (W.Ch.) if this cat is registered as Gr.Eur.Ch. four times a CACM (Certificat d'Aptitude au Championnat Mondial) by four different judges in three different countries or five times a CACM in two different countries, or six times a CACM in the same country, by four different judges, of which at least one judge is from outside Europe. Or six times a CACM in at least three different countries judged by six different judges of at least two different nationalities.